• MORERA BARGUES ASESORES, S.L.
  • 93 330 80 51
  • MORERA AUDITORES, S.L.
  • 93 409 11 96AUDITORIA DE COMPTES

Els nostres serveis d’auditories estan dissenyats des d’una perspectiva constructiva i busquen aportar un valor afegit a l’emissió de l’opinió de l’auditoria, amb un enfocament personalitzat per cada client, en funció de les necessitats i particularitats de cada societat, en funció de la seva amplitud, activitat, objectius, etc. Així doncs, els nostres serveis inclouen, entre d’altres, els següents:Departament de Auditoria: Morera Asesores & Auditores.